Telefon

 Kontakt: +48 501 727 433

Email

 E-mail: kancelaria@adwokat-kma.pl

Vis Legis

Kancelaria Adwokacka Adwokat • Karolina Maciejewska - Adamiak

Regulamin

Regulamin korzystania z internetowego serwisu prawniczego vislegis.bydgoszcz.pl z dnia 10.10.2013 r.

§1

 1. Operatorem internetowego serwisu prawniczego vislegis.bydgoszcz.pl, Vis Legis Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Maciejewska, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 10/3, 85- 063 Bydgoszcz, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej.
 2. Regulamin serwisu określa warunki świadczenia usług prawniczych drogą elektroniczną, rodzaje świadczonych usług, warunki korzystania z portalu oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług prawniczych, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

Użyte w regulaminie pojęcia i definicje należy rozumieć następująco:

 1. Użytkownik – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z portalu vislegis.bydgoszcz.pl
 2. Operator – Vis Legis Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Maciejewska
 3. Usługi – świadczone usługi na rzecz Użytkownika przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie z zakresu prawa polskiego i prawa niemieckiego.
 4. Opinia prawna – odpowiedź wyjaśniająca w sposób kompleksowy jakiekolwiek zagadnienie prawne, dokonana w formie dogłębnej analizy stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa.
 5. Porada prawna – opracowana odpowiedź, nie wymagająca dokonania analizy stanu prawnego, doktryny i orzecznictwa, bez potrzeby wglądu do dokumentów i materiałów Użytkownika.

§3

Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§4

 1. Korzystając z usług świadczonych przez serwis vislegis.bydgoszcz.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora, w celu realizacji umowy, w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi przez serwis vislegis.bydgoszcz.pl. W zakresie niezbędnym Użytkownik podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres poczty elektronicznej,
  c) numer telefonu kontaktowego (opcjonalny).
 2. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe każdego Użytkownika. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane przez Operatora, jedynie w przypadkach określonych w ust. 1 Regulaminu i stosownie do przepisów ustawy dnia 29.08.1997 r., „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. nr 101, poz. 926 z 2002 r., z późn. zm.).
 3. Użytkownik wyraża zgodę na ewentualne zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych:
  a) adres IP, 
  b) adres internetowy (URL),
  c) adres internetowy, z którego Użytkownik korzystał,
  d) rodzaj używanej przeglądarki.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora plików, które zostały przesłane przez Użytkownika do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora.

§5

 1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na: a) usługach nieodpłatnych, b) usługach odpłatnych.
 2. Usługami płatnymi są: Porada prawna, Opinia prawna, Wzory umów i pism oraz Kompleksowa Obsługa Prawna (Assistance prawne).
 3. Usługami bezpłatnymi są: wysłanie zapytania o wycenę danej porady prawnej, dostęp do treści serwisu Operatora.
 4. Cennik usług ustalany jest indywidualnie po przesłaniu przez Użytkownika zapytania prawnego.

§6

 1. W celu uzyskania żądanej usługi, należy złożyć zamówienie wypełniając formularz na stronie vislegis.bydgoszcz.pl i zaakceptować niniejszy regulamin.
 2. Dane wprowadzone w formularzu zgłoszeniowym, powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia daną usługę.
 3. Usługa powinna być opłacona za pomocą przelewu bankowego.
 4. Operator dokona bezpłatnej wyceny zapytania w przeciągu od 4 do 24 godzin i wycenę tą wyśle na adres mailowy Użytkownika.
 5. Wyceny oraz porady prawne online udzielane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00. Wyceny oraz porady nie są udzielane w soboty, niedziele, oraz święta.
 6. W przypadku otrzymania zapytania o wycenę po godzinie 16:00 (w dni wymienione w pkt odpowiedź zostanie udzielona w dniu następnym.
 7. Porada prawna sporządzana będzie niezwłocznie, nie dłużej niż w przeciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania akceptacji wyceny wraz z dowodem uiszczenia opłaty w kwocie wyceny dokonanej przez Operatora. Czas na opracowanie opinii prawnej będzie ustalany indywidualnie między Operatorem a Użytkownikiem.

§7

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu vislegis.bydgoszcz.pl, należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 5 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji będzie wysłana na adres e-mailowy Użytkownika.
 3. W ramach usługi „Opinia prawna”, Operator gwarantuje zwrot opłaty, jeżeli opinia prawna wraz z pytaniami dodatkowymi nie wyjaśnia problemu Użytkownika, w świetle obowiązującego porządku prawnego. Jednakże zwrot należności nie przysługuje, gdy opinia prawna jest zgodna z prawem, a stanowi wyłącznie niekorzystne rozwiązanie dla Użytkownika.

§8

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie serwisu vislegis.bydgoszcz.pl i stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem.
 2. Regulamin może ulec zmianie. Zmiany w treści Regulaminu, będą automatycznie publikowane na stronie serwisu vislegis.bydgoszcz.pl . Operator nie jest zobligowany do informowania Użytkowników o dokonywanych zmianach w treści Regulaminu.