Telefon

 Kontakt: +48 501 727 433

Email

 E-mail: kancelaria@adwokat-kma.pl

Vis Legis

Kancelaria Adwokacka Adwokat • Karolina Maciejewska - Adamiak

Oferta

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH I PRAWO GOSPODARCZE

przygotowanie dokumentacji prawnej wymaganej dla rejestracji nowo powstałych podmiotów jak również dla podmiotów już istniejących wymagających aktualizacji do Krajowego Rejestru Sądowego oraz bieżąca obsługa spółki; prowadzenie postępowań uproszczonych, upominawczych i nakazowych (pozwy, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, apelacje oraz inne pisma w sprawie)

ODSZKODOWANIA

przedsądowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy (m. in. negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu), wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego,wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego,wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego

PRAWO CYWILNE, RODZINNE, SPADKOWE

wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, sprawy alimentacyjne, sprawy o rozwód i separację, sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i o zachowek; tworzenie i opiniowanie umów

PRAWO KARNE

reprezentowanie klienta w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, w postępowaniu przed sądem, w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary oraz przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

reprezentacja zarówno dłużnika jak i wierzyciela przed sądem w sprawie o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności do listy wierzytelności, postępowania incydentalne, reprezentacja stron postępowania po ogłoszeniu upadłości